Centrum Finansowe S.A.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Tel: (22) 427 73 79
centrum.finansowe@cfsa.pl

NIP: 527-257-92-35
Regon: 141482716
KRS: 0000366338
Kapitał zakładowy
i wpłacony: 9.199.856,00 zł

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. 

TOP