Wcześniejszy wykup Obligacji serii A

Wypłata dywidendy za 2020 rok

Zawarcie umowy kredytu obrotowego

Kontakt dla biznesu, inwestorów oraz mediów:

Maria Wierzbicka - Tel.: +48 (22) 427 73 74 | email: centrum.finansowe@cfsa.pl

TOP