Wypłata dywidendy za 2022 rok

Sprawozdanie Finansowe za rok 2022

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Kontakt dla biznesu, inwestorów oraz mediów:

Maria Wierzbicka - Tel.: +48 (22) 427 73 74 | email: centrum.finansowe@cfsa.pl

TOP