Wybór firmy audytorskiej na lata 2022- 2023

Zawarcie umów cesji wierzytelności

Wypłata dywidendy za 2021 rok

Kontakt dla biznesu i mediów:

Maria Wierzbicka - Tel.: +48 (22) 427 73 74 | email: centrum.finansowe@cfsa.pl

TOP