Działania prewencyjne stanowią ważny filar w funkcjonowaniu firm i instytucji finansowych. Kluczowym jest bieżące monitorowanie spłat i nie dopuszczanie do powstawania opóźnień. Jest to proces, który pozwala na kompleksowe zabezpieczenie finansów firmy, przyśpieszenie spływu należności i unikanie nieuczciwych kontrahentów.

Aktywne działania mające na celu mobilizację klientów do terminowych spłat zobowiązań poprawiają płynność finansową firmy i są gwarantem zmniejszania ryzyka zawieranych transakcji.

TOP