Zasady dobrych praktyk

Mając na względzie wzmocnienie standardów uczestników rynku, od 2010 r. zaczęły obowiązywać wymogi informacyjne dotyczące stosowania zasad. Zgodnie z nimi emitenci akcji notowanych na rynku NewConnect są zobowiązani do publikacji, wraz z raportem rocznym, opisowego raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego.

  Podnoszenie standardów postępowania spółek i Autoryzowanych Doradców NewConnect sprzyja rozwojowi tego rynku oraz stanowi narzędzie zwiększania efektywności całego rynku kapitałowego, co niewątpliwie zwiększa wartość spółek publicznych.

TOP