Historie operacji na akcjach

Notowania akcji Centrum Finansowego SA na rynku NewConnect rozpoczęły się z dniem 6 grudnia 2011.

Emisje akcji

Wprowadzenie akcji do obrotu

Dokumenty informacyjne

TOP