Centrum Finansowe S.A.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

NIP 527-257-92-35, Regon 141482716

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000366338
Kapitał zakładowy i wpłacony 8 363.508,00 zł
Tel: (22) 427 73 74
centrum.finansowe@cfsa.pl

* pole wymagane

Wolisz zadzwonić?

Numery telefonów dla Osób zadłużonych:

(22) 427 73 79

Administrator Danych Osobowych
Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest CENTRUM FINANSOWE S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul Grzybowska 87 (dalej jako „Spółka”).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: iod@cfsa.pl

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę
Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 3 lata). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji.

Przekazywanie danych osobowych
Państwa dane osobowe:
· mogą będą ujawnione przez Spółkę wyłącznie podmiotom wspierającym Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.),
· nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach wynikających z RODO. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Informujemy o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TOP

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close