Zarządzenie funduszami sekurytyzacyjnymi

Sekurytyzacja to nowoczesna, pozabilansowa operacja finansowa, dzięki której przedsiębiorstwa, banki oraz instytucje finansowe mogą pozyskać kapitał do finansowania bieżącej działalności i dobrze zarządzać ryzykiem finansowym.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem i obsługą funduszy sekurytyzacyjnych. Odpowiednie zaplecze i kompleksowo podjęte działania zapewniają skuteczną windykację wierzytelności oraz wysoki poziom satysfakcji klientów.

Jako ekspert pomagamy wierzycielom pozyskać należne środki finansowe oraz zapewnić maksymalizację korzyści z realizacji portfela. Spółka, jako podmiot od lat aktywny na rynku wierzytelności, posiada wszelkie warunki techniczne i organizacyjne, a także wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi.

TOP