PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

Wybrane roczne dane finansowe Centrum Finansowego - dane w tys. zł 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży 15 667 14 893 13 679 15 597 9 809 13 302 8 295 11 759
Zysk netto ze sprzedaży 6 025 6 506 5 600 7 443 2 037 5 214 633 3 456
Zysk operacyjny 8 894 9 253 6 647 8 035 2 249 5 872 670 3 607
Zysk brutto 7 685 6 764 6 678 6 063 911 8 966 -9 092 1 643
Zysk netto 6 035 5 433 5 422 4 868 720 7 168 -7 729 1 317
Kapitał własny razem 38 884 35 942 25 751 20 269 15 347 14 640 8 173 19 918
Zobowiązania długoterminowe 8 008 13 006 500 2 000 0 0 12 420 7 822
Zobowiązania krótkoterminowe 3 765 2 337 5 836 566 464 5 308 8 210 14 376

Edit Table

TOP