Kariera

Jesteś pełny pasji, motywacji i zaangażowania? Dopiero zaczynasz swoją karierę lub jesteś doświadczonym specjalistą?

Centrum Finansowe S.A., jako lider w swojej branży, poszukuje najlepszych kandydatów, którzy chcą rozpocząć bądź kontynuować karierę w branży zarządzania wierzytelnościami.

Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia oraz stwarzamy naszym pracownikom najlepsze warunki rozwoju.

Dołącz do nas i kreuj z nami nowe standardy windykacji! Wyślij swoją aplikację na adres: kariera@cfsa.pl

Młodszy Specjalista Helpdesk/ staż w zespole IT

Miejsce pracy: Warszawa

Centrum Finansowe S.A.

Jesteśmy spółką windykacyjną obecną na rynku od 2008 r., notowaną na NewConnect. Celem powołania było utworzenie w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie: windykacji wierzytelności na zlecenie, doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności, zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności.

 • Zapewnienie użytkownikom wsparcia w ramach pierwszego kontaktu;
 • Rejestracja i klasyfikacja zgłoszeń;
 • Instalacja/ deinstalacja/ aktualizacja oprogramowania;
 • Podstawowy serwis urządzeń peryferyjnych: drukarka / monitor / telefon biurkowy lub komórkowy / tablet / inne urządzenia peryferyjne.
 • Komunikatywność;
 • Podstawy budowy komputera (laptop / komputer stacjonarny);
 • Mile widziane wykształcenie kierunkowe IT;
 • Mile widziana znajomość podstaw sieci;
 • Praca również dla studentów;
 • Znajomość systemów Windows i pakietu MS Office.
 • Pracę w prestiżowej lokalizacji;
 • Zatrudnienie na umowę zlecenie;
 • Dofinansowanie kart MultiSport.

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV (z nazwą stanowiska w tytule) poprzez przycisk aplikowania.

Referent ds. windykacji telefonicznej

Miejsce pracy: Warszawa

Centrum Finansowe S.A.

Jesteśmy spółką windykacyjną obecną na rynku od 2008 r., notowaną na NewConnect. Celem powołania było utworzenie w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie: windykacji wierzytelności na zlecenie, doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności, zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności.

• monitorowanie terminowych spłat zaległych płatności
• ustalanie warunków spłat zaległych płatności
• motywowanie klienta do zapłaty

• umiejętności komunikacyjnych
• nastawienia na realizację wyznaczonych celów
• dobrej organizacji pracy
• umiejętności pracy w zespole
• zaangażowania w wykonywane obowiązki

Nie oczekujemy doświadczenia, tylko chęci uczenia się

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• wymiar etatu dopasowany do Twoich potrzeb - możliwość zatrudnienia na ½, ¾ lub cały etat
• dostęp do dodatkowych benefitów już w trakcie okresu próbnego: Karta Multisport / Prywatna Opieka Medyczna
• przyjazną atmosferę
• miejsce zapewniające rozwój oraz odkrywanie swoich możliwości

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV (z nazwą stanowiska w tytule) poprzez przycisk aplikowania.

Specjalista ds. prawnych

Miejsce pracy: Warszawa

Centrum Finansowe S.A.

Jesteśmy spółką windykacyjną obecną na rynku od 2008 r., notowaną na NewConnect. Celem powołania było utworzenie w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie: windykacji wierzytelności na zlecenie, doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności, zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności.

• Sporządzanie pism procesowych [w tym apelacji, skarg, zażaleń, odpowiedzi na sprzeciw]
• Prowadzenie spraw z zakresu postępowania upadłościowego i egzekucyjnego
• Kontakt z sądami, syndykami, komornikami sądowymi
• Bieżący przegląd przepisów prawnych i stanowisk doktryny
• Obsługa spraw procesowanych w e-Sądzie
• Zapewnianie kompleksowej realizacji powierzonych zadań

• Ukończone studia prawnicze
• Bardzo dobra znajomość prawa i procedury cywilnej
• Zaangażowanie w powierzone obowiązki, samodzielność
• Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w branży prawnej windykacji należności lub kancelarii radcowskiej/ adwokackiej/ komorniczej

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• System premii kwartalnych
• Dostęp do dodatkowych benefitów (opieka medyczna, system kafeteryjny MyBenefit, dofinansowanie do wypoczynku, okazjonalne bony pracownicze)
• Dobrą atmosferę zachęcającą do zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego
• Atrakcyjną lokalizację biura - w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV (z nazwą stanowiska w tytule) poprzez przycisk aplikowania.

Specjalista ds. windykacji

Miejsce pracy: Warszawa

Centrum Finansowe S.A.

Jesteśmy spółką windykacyjną obecną na rynku od 2008 r., notowaną na NewConnect. Celem powołania było utworzenie w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie: windykacji wierzytelności na zlecenie, doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności, zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności.

• prowadzenie aktywnych negocjacji telefonicznych
• wyjaśnienie przyczyn opóźnień w zakresie braku płatności
• skuteczne motywowanie do dokonania spłaty
• ustalanie warunków oraz monitorowanie terminowych wpłat zaległych należności
• analiza sytuacji finansowej klienta oraz proponowanie ugód
• wysyłanie/sporządzanie wezwań/ugód/promes/porozumień

• doświadczenia na stanowisku w obszarze telefonicznej windykacji należności
• nastawienia na realizację wyznaczonych celów oraz podejmowania nowych wyzwań
• chęci dalszego rozwoju w obszarze windykacji telefonicznej
• bardzo dobrej organizacji pracy
• samodzielności, aktywności i odpowiedzialności w podejściu do powierzonych obowiązków

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• wymiar etatu dopasowany do Twoich potrzeb - możliwość zatrudnienia na ½, ¾ lub cały etat
• dostęp do dodatkowych benefitów już w trakcie okresu próbnego: Karta Multisport / Prywatna Opieka Medyczna
• przyjazną atmosferę
• miejsce zapewniające rozwój oraz odkrywanie swoich możliwości

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV (z nazwą stanowiska w tytule) poprzez przycisk aplikowania.

Specjalista ds. windykacji portfeli korporacyjnych i hipotecznych

Miejsce pracy: Warszawa

Centrum Finansowe S.A.

Jesteśmy spółką windykacyjną obecną na rynku od 2008 r., notowaną na NewConnect. Celem powołania było utworzenie w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie: windykacji wierzytelności na zlecenie, doradztwa w zakresie procesów sekurytyzacji wierzytelności, zarządzania wierzytelnościami na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także doradztwa w zakresie restrukturyzacji wierzytelności.

• analiza wierzytelności i jej zabezpieczeń w celu wyboru optymalnej drogi dochodzenia roszczenia
• sporządzanie pism procesowych w toku postępowania sądowego, upadłościowego, egzekucyjnego
• prowadzenie negocjacji związanych z dochodzeniem należności
• analiza i ocena aktualnej sytuacji finansowej klientów
• zarządzanie powierzonym portfelem klientów - w tym pozyskiwanie inwestorów
• raportowanie dotyczące bieżącej realizacji celów oraz wyników podjętych działań

• wykształcenia wyższego prawniczego lub ekonomicznego
• znajomości zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego oraz upadłościowego
• wysoko rozwiniętych zdolności negocjacyjnych, analitycznych oraz interpersonalnych
• samodzielności i sumienności w realizacji powierzonych zadań
• gotowości do odbywania podróży służbowych (czynne prawo jazdy kat. B)
• postawy proaktywnej

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• dostęp do dodatkowych benefitów
• miejsce zapewniające rozwój oraz odkrywanie swoich możliwości

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV (z nazwą stanowiska w tytule) poprzez przycisk aplikowania.

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych jest Centrum Finansowe z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 (dalej jako: „Spółka”).

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@cfsa.pl.

W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy i aktów do niej wykonawczych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze wskazanymi wyżej aktami.

Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a określonych w wyżej wymienionych aktach jest obowiązkowe co wynika z ich treści. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane przekazane przez Kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z wyżej przytoczonych przepisów prawa mogą być przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie udzielonej zgody przez Kandydata. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne i całkowicie fakultatywne.

Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody.

W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez Spółkę w bazie kandydatów do pracy (na poczet przyszłych procesów rekrutacji). Wyrażenie zgody przez Kandydata na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę jest dobrowolne, a jej ewentualny brak uniemożliwia realizację wyżej wymienionego celu.

Spółka gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Kandydatom do pracy, a wynikających z RODO to jest:
• prawo dostępu do danych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do przenoszenia danych – dotyczy Kandydatów do pracy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu, a przetwarzanie ich danych odbywa się w formie elektronicznej.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez Kandydata przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe Kandydatów nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Wyjątek mogą stanowić dane Kandydatów, których aplikacje zostały przekazane za pośrednictwem portalu Pracuj.pl, który korzysta z usług dostawców zlokalizowanych poza obszarem EOG. W tym przypadku zgodnie z informacją zawartą w polityce prywatności Grupy Pracuj.pl dane osobowe mogą zostać przekazane poza terytorium EOG. Przekazanie danych odbywa się na podstawie stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki.

Dane osobowe Kandydatów do pracy mogą być przekazywane do firm wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.), doradztwa personalnego i rekrutacji, prowadzących portale z ogłoszeniami o pracę.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Po zapoznaniu się z zamieszczonymi wyżej informacjami prosimy o zawarcie w aplikacji następujących klauzuli:
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Finansowe S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Finansowe S.A. z siedzibą: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87 moich danych osobowych, przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w szerszym zakresie niż wynikający z Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko

Wyślij do nas swoje CV

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Aplikuję na stanowisko (wymagane)

  Treść wiadomości

  Dołącz swoje CV

  TOP