O Centrum Finansowym

Istniejemy od 2008r. jako podmiot działający w branży windykacyjnej, pierwotnie jako Centrum Finansowe Banku BPS Sp. z o. o., w 2010r. przekształcona w spółkę Centrum Finansowe Banku BPS S.A., a od 2018r. jako Centrum Finansowe S.A. W ciągu kilkunastu lat działalności zdobyliśmy doświadczenie i staliśmy się zaufanym partnerem na szeroko pojętym rynku zarządzania wierzytelnościami. W marcu 2011r. otrzymaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. 6 grudnia 2011r. zadebiutowaliśmy na alternatywnym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect.

Zajmujemy się windykacją należności na wszystkich etapach – monitorujemy zobowiązania finansowe na etapie przedwindykacyjnym, prowadzimy windykację polubowną, umożliwiając osobom zadłużonym wyeliminowanie zadłużeń w możliwie najmniej inwazyjny sposób. Prowadzimy postępowania sądowe oraz weryfikujemy skuteczność przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze skutecznie zarządzamy wierzytelnościami zarówno z sektora bankowego, jak i pozabankowego. Obsługujemy wierzytelności masowe, a także sprawy korporacyjne i zabezpieczone, wymagające indywidualnego podejścia.

windykacja na zlecenie
TOP