O Centrum Finansowym

Istniejemy od 2008r. jako podmiot działający w branży windykacyjnej. W ciągu kilkunastu lat działalności zdobyliśmy doświadczenie i staliśmy się zaufanym partnerem na szeroko pojętym rynku zarządzania wierzytelnościami. W marcu 2011r. otrzymaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. 6 grudnia 2011r. zadebiutowaliśmy na alternatywnym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect.

Zajmujemy się windykacją należności na wszystkich etapach – monitorujemy zobowiązania finansowe na etapie przedwindykacyjnym, prowadzimy windykację polubowną, umożliwiając osobom zadłużonym wyeliminowanie zadłużeń w możliwie najmniej inwazyjny sposób. Prowadzimy postępowania sądowe oraz weryfikujemy skuteczność przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze skutecznie zarządzamy wierzytelnościami zarówno z sektora bankowego, jak i pozabankowego. Obsługujemy wierzytelności masowe, a także sprawy korporacyjne i zabezpieczone, wymagające indywidualnego podejścia.

Centrum Finansowe


STRATEGIA

Nasze cele strategiczne przewidują:

1. zwiększenie wartości Spółki

2. umocnienie jej pozycji na rynku obrotu wierzytelnościami oraz rozwój nowych segmentów usług.

MISJA I WARTOŚCI

Nikt nie planuje zostać dłużnikiem. Zaciągając zobowiązania finansowe planujemy wywiązać się z zapisów umów, ale nieprzewidywalne zdarzenia losowe niekiedy krzyżują te plany… Pracownicy Centrum Finansowego rozumieją, że problemy finansowe mogą przydarzyć się każdemu – zachęcamy do wyboru rozwiązań polubownych.

Proponujemy spłatę zadłużenia w indywidualnie dostosowanych ratach, wstrzymanie naliczania odsetek w okresie terminowej spłaty a w indywidualnych przypadkach, częściowe umorzenia kwoty zobowiązania. Wspieramy w planowaniu wydatków oraz podpowiadamy jak unikać zbędnych kosztów windykacyjnych (np. kosztów postępowania egzekucyjnego). Efektem takiego działania jest wiele skutecznie zakończonych spraw, w których rzeczowy kontakt z osobą zadłużoną przebiegał w życzliwej atmosferze.


Cele strategiczne realizujemy poprzez:
1. zdywersyfikowany zakup nowych pakietów wierzytelności
2. obsługę sekurytyzowanych wierzytelności
3. rozszerzenie usług skierowanych do banków spółdzielczych
4. optymalną strukturę finansowania i stabilną strategię płynności finansowej
5. wprowadzenie polityki dywidendowej zakładającej intencję stabilnego realizowania przez Spółkę wypłat dywidendy, z zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania
6. rozwój narzędzi informatycznych.

TOP