Organy spółki

Zarząd Centrum Finansowego S.A.

Piotr Szynalski
Prezes Zarządu

W skład Zarządu Centrum Finansowego S.A. powołany od 5 marca 2018 r.

Menedżer z doświadczeniem w sektorze usług finansowych oraz w obszarze inwestycji na rynku nieruchomości. Jest absolwentem Wydziału Administracji Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Ukończył liczne studia podyplomowe oraz kursy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, integracji europejskiej, jak również strategii działania na rynku energetycznym. Ukończył także kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, wraz ze zdaniem egzaminu i wpisem na listę kandydatów na członków Rad Nadzorczych MSP.

Karierę zawodową rozwijał pełniąc strategiczne funkcje w zarządach spółek m.in. z branży energetycznej, finansowej oraz inwestycyjnej. W latach 2012-2017 jako Prezes Zarządu spółek z Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zarządzał obszarem inwestycji, nieruchomości oraz logistyki.

Z Centrum Finansowym S.A. związany od czerwca 2015 roku, początkowo jako Dyrektor Biura Projektów Inwestycyjnych, odpowiedzialny za realizację zadań operacyjnych związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, opracowywaniem strategii umożliwiających osiągnięcie celów inwestycyjnych oraz zwiększaniem wartości aktywów funduszy.

Beata Borowiecka
Wiceprezes Zarządu

W skład Zarządu Centrum Finansowego S.A. powołana od 1 grudnia 2016 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie
w sektorze usług finansowych. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej oraz windykacji i zarządzania wierzytelnościami w Wyższej Szkole Bankowej.

Karierę zawodową rozpoczynała w GE Banku Mieszkaniowym S.A. na stanowiskach związanych z optymalizacją procesów operacyjnych. Następnie pracowała w Grupie Banku BPH i kolejno Pekao SA w obszarach usprawniania procesów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, kredytowym i braku zgodności. Pełniła wiodącą rolę w strategicznych projektach Banku, m. in: centralizacji procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji. Z Centrum Finansowym S.A. związana od listopada 2013 roku, początkowo jako Dyrektor Departamentu Windykacji Wierzytelności Detalicznych.

Rada Nadzorcza Centrum Finansowego S.A.

Krzysztof Rożko 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Bagiński 
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Łukasz Adamczyk 
Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Gładkowski 
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Michalczuk
Członek Rady Nadzorczej

TOP

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close