Organy spółki

Zarząd Centrum Finansowego S.A.

Piotr Szynalski
Prezes Zarządu

W skład Zarządu Centrum Finansowego S.A. powołany od 5 marca 2018 r.

Menedżer z doświadczeniem w sektorze usług finansowych oraz w obszarze inwestycji na rynku nieruchomości. Jest absolwentem Wydziału Administracji Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Ukończył liczne studia podyplomowe oraz kursy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, integracji europejskiej, jak również strategii działania na rynku energetycznym. Ukończył także kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, wraz ze zdaniem egzaminu i wpisem na listę kandydatów na członków Rad Nadzorczych MSP.

Karierę zawodową rozwijał pełniąc strategiczne funkcje w zarządach spółek m.in. z branży energetycznej, finansowej oraz inwestycyjnej. W latach 2012-2017 jako Prezes Zarządu spółek z Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zarządzał obszarem inwestycji, nieruchomości oraz logistyki.

Z Centrum Finansowym S.A. związany od czerwca 2015 roku, początkowo jako Dyrektor Biura Projektów Inwestycyjnych, odpowiedzialny za realizację zadań operacyjnych związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, opracowywaniem strategii umożliwiających osiągnięcie celów inwestycyjnych oraz zwiększaniem wartości aktywów funduszy.

Beata Borowiecka
Wiceprezes Zarządu

W skład Zarządu Centrum Finansowego S.A. powołana od 1 grudnia 2016 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie
w sektorze usług finansowych. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej oraz windykacji i zarządzania wierzytelnościami w Wyższej Szkole Bankowej.

Karierę zawodową rozpoczynała w GE Banku Mieszkaniowym S.A. na stanowiskach związanych z optymalizacją procesów operacyjnych. Następnie pracowała w Grupie Banku BPH i kolejno Pekao SA w obszarach usprawniania procesów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, kredytowym i braku zgodności. Pełniła wiodącą rolę w strategicznych projektach Banku, m. in: centralizacji procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji. Z Centrum Finansowym S.A. związana od listopada 2013 roku, początkowo jako Dyrektor Departamentu Windykacji Wierzytelności Detalicznych.

Rada Nadzorcza Centrum Finansowego S.A.

Krzysztof Rożko
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel, wspólnik i radca prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej, przez ponad 6 lat, zdobywał doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego).

 

Mariusz Bagiński
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Skończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw.  Od 2008 roku współpracuje z Kancelarią Prawną Krzysztof Rożko i Wspólnicy sp.k., w której jest wspólnikiem.  W latach ubiegłych pracował jako prawnik i inspektor nadzoru w Assets Managment Black Lion S.K.A. oraz grupie kapitałowej Black Lion
sp. o.o., jako prawnik w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych. Zdał egzamin na doradcę
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rad Nadzorczych spółek prywatnych i publicznych.

 

Łukasz Adamczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych, ekspert w dziedzinie międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego. Obecnie wykłada w Szkole Głównej Handlowej, poprzednio prowadził wykłady na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staż naukowy w Departamencie Prawa Podatkowego Instytutu Maxa Plancka w Monachium, pracował także jako wykładowca i asystent w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

 

Marcin Michalczuk
Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Założyciel i wspólnik Financewell. Od 2000 roku związany z bankowością, pracował w Banku Handlowym odpowiadając za bezpośrednią obsługę klientów, w CitiBanku gdzie zajmował się obsługą kluczowych klientów Banku pełniąc funkcję Doradcy CitiGold ds. Zarządzania Majątkiem. W roku 2005 rozpoczął pracę w ING Banku Śląskim, gdzie kolejno zajmował stanowiska Starszego Doradcy Private Banking, Naczelnika Centrum Inwestycyjnego oraz Zastępcy Dyrektora odpowiadając za obsługę kluczowych Klientów. W latach 2008 - 2016 piastował kolejno stanowisko Dyrektora Centrum Inwestycyjnego Private Banking oraz Dyrektora nowo utworzonego segmentu Centrum Inwestycyjnego Wealth Management który był odpowiedzialny za obsługę najzamożniejszych klientów ING Banku Śląskiego. Posiada Certyfikat Ukończenia Kursu Analityka Giełdowego oraz Certyfikat ukończenia kursu Przygotowawczego do Egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego prowadzonego przez ZMiD.

 

Krzysztof Gładkowski
Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 roku jest właścicielem Kancelarii Prawnej GDG Krzysztof Gładkowski radca prawny. Zarządzający w Grupie Doradztwa Gospodarczego. W latach 1993 – 1997 pracował w ZPC Ursus na stanowisku Głównego Administratora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Administracji. W latach 1986 – 1993 był radcą prawnym w Komendzie Głównej Policji.

TOP