STRATEGIA

Nasze cele strategiczne:
  1. Zwiększanie wartości Spółki oraz umocnienie jej pozycji na rynku obrotu wierzytelnościami
  2. Rozwój biznesu poprzez wzrost skali działalności oraz zwiększenie efektywności procesów operacyjnych
Cele strategiczne realizujemy poprzez:
➤ zdywersyfikowany zakup nowych pakietów wierzytelności
➤ koncentrowanie na rozwoju istniejących linii biznesowych
➤ optymalną strukturę finansowania i stabilną strategię płynności finansowej
➤ kontynuowanie polityki dywidendowej zakładającej intencję stabilnego realizowania przez Spółkę wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania
➤ rozwój technologiczny i procesów analitycznych

Cele zrównoważonego rozwoju:
1. Ochrona środowiska:
➤ realizacja działań zmierzających do eliminacji dokumentacji papierowej
➤ realizacja działań w obszarze recyclingu odpadów
➤ realizacja programów zero-waste i less-waste
2. Społeczna odpowiedzialność
➤ zapewnienie efektywnego udziału oraz równych szans w pełnieniu funkcji kierowniczych
➤ działalność charytatywna
3. Ład korporacyjny
➤ działanie zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi
➤ doskonalenie procedur i procesów w celu zapewnienia najwyższych standardów zgodności
➤ cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Centrum Finansowe

MISJA I WARTOŚCI

Nikt nie planuje zostać dłużnikiem. Zaciągając zobowiązania finansowe planujemy wywiązać się z zapisów umów, ale nieprzewidywalne zdarzenia losowe niekiedy krzyżują te plany… Pracownicy Centrum Finansowego rozumieją, że problemy finansowe mogą przydarzyć się każdemu – zachęcamy do wyboru rozwiązań polubownych.

Proponujemy spłatę zadłużenia w indywidualnie dostosowanych ratach, wstrzymanie naliczania odsetek w okresie terminowej spłaty a w indywidualnych przypadkach, częściowe umorzenia kwoty zobowiązania. Wspieramy w planowaniu wydatków oraz podpowiadamy jak unikać zbędnych kosztów windykacyjnych (np. kosztów postępowania egzekucyjnego). Efektem takiego działania jest wiele skutecznie zakończonych spraw, w których rzeczowy kontakt z osobą zadłużoną przebiegał w życzliwej atmosferze.

TOP